You are here

Klanten / Leveranciers - Debiteuren / Crediteuren

De Klanten/Leveranciers registers kunnen geconfigureerd worden op twee verschillende manieren:

Klanten/Leveranciers met de rekeningkaarten zichtbaar op de Balans:

In zowel de Activa als de Passiva, wordt een groep gecreëerd die alle klanten optelt en een andere die alle leveranciers optelt.


Onder deze 2 hoofdgroepen, kan een lijst met klanten- en leveranciers-rekeningen gecreëerd worden. De "Gr" van het klanten- en leveranciersregister moet identiek zijn aan het "Groep" nummer dat geconfigureerd is in de Activa en Passiva.


Wanneer klanten- of leveranciers-transacties ingevoerd worden, moet de rekening van de klant of leverancier aangegeven worden. 

 

Klanten-/Leveranciers-registers zonder dat de rekeningkaarten op de Balans te zien zijn:

Om te vermijden dat alle rekeningkaarten van klanten en leveranciers op de Balans verschijnen, kunnen de klanten-/leveranciers-registers ook geconfigureerd worden met behulp van Kostenplaatsen. In de Activa en Passiva van het rekeningschema, worden klanten en leveranciers ingevoerd als een rekening en niet als een groep.


Kostenplaatsen-rekeningen voor klanten en leveranciers worden gecreëerd door het gebruik van de "KP3" kostenplaats.

In de boekhoudtransacties, de hoofdrekening (Klanten/Leveranciers) aangeven in debet of credit; in de "Kostenplaatsen" weergave, wordt de kostenplaats-rekening van de klant of de leverancier aangegeven.

In het voorbeeld, in de kolom KP3, zijn de kostenplaatsen aangegeven die naar de leveranciers en de klanten verwijzen.

Opgelet:

Wanneer de kostenplaatsen van de leveranciers ingevoerd worden, moet de code van de kostenplaats voorafgegaan worden door het minteken, om ze te onderscheiden van de klanten. Daarnaast moet de code van de kostenplaats van de klant voorafgegaan worden door het minteken wanneer de klant een betaling doet.