You are here

Diverse functies (o.a. F4 en F6)

Er zijn vele opties die speciaal gecreëerd zijn om sneller te kunnen werken, we geven hieronder de meest gebruikte aan:

Van boven kopiëren – F4 toets

Bij het beginnen van een lege rij, wordt de inhoud van de voorgaande rij gekopieerd als men de toets F4 gebruikt. Deze functie kan ook geactiveerd worden vanuit het menu Bewerken of door het volgende icoon aan te klikken .

Commando uitvoeren– F6 toets

Tijdens het invoeren van transacties, geeft deze toets automatisch de volgende dag aan met betrekking tot de datum die ingegeven werd in de voorafgaande cel.

Rij +Transactie toevoegen – Shift+F6 toetsen

Deze optie geeft de gebruiker de mogelijkheid een nieuwe rij toe te voegen en tegelijkertijd de transactie van de voorafgaande rij op te nemen.

Rijen opnemen met dezelfde tekst - Smart Fill

Het programma slaat eerder ingevoerde gegevens op in het geheugen. Als er een nieuwe tekst ingevoerd wordt (bijvoorbeeld, wanneer een beschrijving of een rekening ingevoerd wordt), door het intoetsen van slechts enkele lettertekens, verschijnen alle teksten die beginnen met dezelfde letters in het informatievenster beneden aan het scherm.  Klik op de toets pijl naar rechts om toegang tot de de lijst te krijgen en selecteer de gewenste beschrijving. Daarna Enter intoetsen om de keuze te bevestigen.