You are here

Kopiëren en plakken

 

Kopiëren en plakken - Ctrl+C en Ctrl+V
Men kan cellen, rijen of geselecteerde blokken kopiëren en plakken, zoals in alle Windows programms's
  • Selecteer de rij of de zone met de gegevens die gekopieerd moeten worden
  • Uit het menu Bewerken het commando Kopiëren selecteren
  • De cursor plaatsen op de rij of op het punt waar de gegevens ingevoegd moeten worden
  • Uit het menu Bewerken het commando Plakken selecteren

Men kan ook met de volgende iconen kopiëren en plakken of door het indrukken van de toetsen Ctrl+C om te kopiëren en Ctrl+V om te plakken.