You are here

Smart fill

Het programma slaat eerder ingevoerde gegevens op in het geheugen. Als er een nieuwe tekst ingevoerd wordt (bijvoorbeeld, wanneer een beschrijving of een rekening ingevoerd wordt), door het intoetsen van slechts enkele lettertekens, verschijnen alle teksten die beginnen met dezelfde letters in het informatievenster beneden aan het scherm.  Klik op de toets pijl naar rechts om toegang tot de de lijst te krijgen en selecteer de gewenste beschrijving. Daarna Enter intoetsen om de keuze te bevestigen.