You are here

Beginsaldi invoeren

Wanneer men SpeedBalance voor de eerste keer gebruikt, moeten de beginsaldi handmatig worden ingevoerd om de openingsbalans te creëren.

Nadat het rekeningsschema opgezet is, ga als volgt verder:

  1. Ga naar de Rekeningen tabel, weergave Basis, Opening kolom.
  2. Voer de openingsssaldi van de Activa en Passiva handmatig in. De Passiva worden ingevoerd, voorafgegaan door het minteken (-).
  3. Controleer of de Totale Activa uitkomen op hetzelfde totaal als de Totale Passiva, zodat uw boekhouding in evenwicht is.
Ook de tabel Totalen toont het evenwicht tussen Activa en Passiva
Meer informatie voor het invoeren van de beginsaldi in het Dubbel boekhouden met vreemde valuta kan gevonden worden in de volgende tutorial.