You are here

Tabblad Favorieten

help_id: 
HELP_Dlg_Preferiti

De functies van dit tabblad stellen de gebruiker in staat modellen van verschillende rapporten op te slaan, zodat het handmatig veranderen en selecteren van opties voor elke printout niet langer nodig is. 

Selectie gebruiken

Wanneer er een lijst is van verschillende rapport-modellen in dit venster, kan men er één selecteren en uitkiezen door op deze knop te klikken. 

Default instelling

Wanneer er een lijst is van verschillende rapport-modellen in dit venster, kan men er één instellen als het default model door op deze knop te klikken. Het default model wordt automatisch geselecteerd, wanneer men het venster de volgende keer opent.  

Hernoemen

Stelt de gebruiker in staat een reeds bestaand model onder een andere naam op te slaan.

Dupliceren

Met deze knop kan de gebruiker een rapport-model dupliceren, en heeft hij de mogelijkheid de gewenste configuraties aan te passen en zo een nieuw model te creëren:

  • Klik op "Dupliceren"
  • Voer de naam van het nieuwe model in in het venster en bevestig met OK
  • Selecteer de gewenste opties van de verschillende tabbladen
  • Door het voorbeeld te openen, worden de gewenste configuraties van het model automatisch opgeslagen. 

Nieuw

Stelt de gebruiker in staat een nieuw rapport-model te creëren.

Verwijderen

Stelt de gebruiker in staat een bestaand rapport-model te verwijderen