You are here

Nieuw blanco bestand

help_id: 
HELP_DlgImpostazioniNuova

Wanneer een nieuw blanco bestand wordt aangemaakt, moeten verschillende parameters ingebracht worden:

Taal

De taal die gebruikt wordt voor het aanmaken van de kopteksten voor de velden van de tabellen.

Decimaalpunten voor bedragen

Om eventuele boekhoudverschillen te vermijden, wordt voor elk bestand het aantal decimaalpunten voor bedragen vastgesteld. Gewoonlijk worden 2 decimaalpunten gebruikt, maar er zijn valuta's waar decimaalpunten niet gebruikt worden; in dat geval moet het getal "0" ingebracht worden.

Decimaalpunten voor bedragen in vreemde valuta (alleen dubbel boekhouden met meerdere valuta's)

Wanneer een boekhouding met meerdere valuta's gebruikt wordt, is het nodig ook het aantal decimaalpunten voor de bedragen in vreemde valuta vast te stellen.

Soort afronding

De bedragen worden afgerond naar de dichtstbijzijnde eenheid. In het geval men precies op een half uitkomt (bijv. 100.5 / 101.5 / 102.5 / 103.5), worden de volgende methodes gebruikt:

  • Banken (half naar even) wordt afgerond naar de dichtstbijzijnde even waarde
    (100 / 102 / 102 / 104).
  • Commercieel (half naar boven) wordt afgerond naar de eerstvolgende hogere eenheid (101 / 102 / 103 / 104). Meestal wordt deze methode gebruikt in de boekhouding.
  • Compatibel versie 4 Een kleine precisie wordt toegepast die in zeer speciale gevallen kan leiden tot een andere afronding.

Adresvelden in de tabel Rekeningen

Indien deze optie geactiveerd wordt, wordt de weergave Adressen gecreëerd in de tabel Rekeningen. Hierin kan men de adressen van klanten, leveranciers en leden inbrengen.

Direct na het bevestigen van deze waarden, wordt een nieuw bestand aangemaakt dat de ingebrachte parameters gebruikt.

De gebruiker kan meerdere boekhoudbestanden hebben, in verschillende talen en met verschillende decimaalpunten. Om de taal of de decimaalpunten te wijzigen nà het aanmaken van het boekhoudbestand, moet het boekhoudbestand geconverteerd worden met het commando Naar nieuw bestand converteren in het menu Extra.