You are here

Tabblad Opties

help_id: 
HELP_DlgDatiBase_ContaBase_Opzioni

 

Transactiedatum vereist

Indien deze optie geactiveerd is en er een transactie ingebracht wordt zonder datum, zal het programma een foutmelding geven.

Totalen handmatig opnieuw berekenen (F9)

Indien deze optie geactiveerd wordt, wordt de herrekening van de hoofdgroepen van de boekhouding niet automatisch uitgevoerd, maar door middel van de toets F9.

Bestand van vorig jaar

Met het commando Bladeren kan men het bestand van het vorige jaar selecteren.

Indien de optie Smart fill met transacties van vorig jaar geactiveerd wordthoudt het programma de transacties van het vorige jaar in het geheugen, en presenteert ze in de Smart Fill tijdens het inbrengen van nieuwe transacties.

Het minteken (-) gebruiken als separator van de segmenten

Indien deze optie geactiveerd wordt, moeten de segmenten in de Transacties-tabel ingevoerd worden met het minteken, voorafgaand aan de segment-code.

Indien deze optie niet geactiveerd is, moeten de segmenten ingevoerd worden met het punt-komma teken (:), zoals in het rekeningschema. De punt-komma moet altijd voorafgaan aan de segment-code. 

Kostenplaatsen volgens de categorie (+/-) vastleggen

Deze functie is alleen actief in het Uitgebreid Kasboek en het Kasboek. Door deze functie te activeren wordt het bedrag in de kostenplaats geregistreerd (in positief of in negatief) naar gelang de categorie.

Als echter deze optie niet geactiveerd is, is het noodzakelijk een minteken te plaatsen voor een kostenplaats (-KP) om een negatieve waarde in te brengen.