You are here

Tabblad BTW

help_id: 
HELP_DlgDatiBase_ContaBase_Iva

Dit tabblad is alleen aanwezig in de boekhoudtypen met BTW.

BTW-rekening

De automatische BTW rekening, die aanwezig is in het rekeningschema, wordt hier standaard aangegeven. In dit geval is het niet nodig de BTW rekening in de tabel BTW-codes in te voeren. 

BTW-afronding

Men definieert hier hoe de BTW-bedragen afgerond moeten worden; als men bijvoorbeeld 0.05 inbrengt, worden de BTW-bedragen afgerond naar veelvouden van 0.05.

Kostenplaats 1, 2, 3

Voor elke Kostenplaats kan er gekozen worden of men het transactiebedrag wenst te gebruiken, het bedrag met de BTW, of het bedrag zonder BTW.

NB: Als één van deze parameters veranderd wordt, moet de boekhouding opnieuw berekend worden.