You are here

Tabblad Andere

help_id: 
HELP_DlgDatiBase_Other

Huidige taal

Er zijn verschillende teksten eigen aan het bestand die het programma automatisch genereert (bijvoorbeeld de rijen van de Totalen tabel, de transacties op de rekeningkaart, de print-out van de uitgebreide balans); op dit tabblad kan de gebruiker de taal voor deze teksten aangeven (gewoonlijk is dit dezelfde als de aanmaaktaal).

Aanmaaktaal

Dit is de gekozen en geselecteerde taal bij het aanmaken van het boekhoudbestand; zij wordt gebruikt voor de kopteksten van de kolommen. Als men de aanmaaktaal wenst te veranderen, is het noodzakelijk het eigen bestand in een nieuw te converteren met het commando Naar nieuw bestand converteren van het menu Extra.