You are here

Tabblad Opnemen

help_id: 
help_dlgcontaconvertto_include

 

Boekhouding opnieuw controleren

Door deze functie te activeren, wordt de boekhouding opnieuw gecontroleerd voordat zij geëxporteerd wordt.

Opnemen

Door de verschillende functies te activeren, kunnen de verschillende tabellen en/of alle rekeningkaarten en het BTW-overzicht naar MS Excel geëxporteerd worden.

Periodes

Deze functie geeft de gebruiker de mogelijkheid de boekhoudgegevens onderverdeeld per periode met de rekeningssaldi en/of het BTW-overzicht te exporteren.

Periodes voor het gehele jaar aanmaken

Door deze functie te selecteren, worden de gedeeltelijke saldi voor het gehele jaar geëxporteerd, niet gelimiteerd door de gespecificeerde boekhoudperiode of door de geselecteerde exportperiode.

Maximum aantal periodes

Het maximaal mogelijke aantal periodes.