You are here

Tabblad Opties voor Html

help_id: 
HELP_DlgConvertToHtml_Options

 

Opmaakmodel in CSS gebruiken

Door het selecteren van deze cel is het mogelijk een opmaakmodel te koppelen aan het geëxporteerde bestand. Het programma gebruikt automatisch een eigen standaard opmaakmodel en neemt het op in het bestand.

Vooraf gedefinieerd opmaakmodel gebruiken

Het standaard opmaakmodel van het programma wordt gebruikt. Door het deactiveren van deze cel, wordt de optie Extern opmaakmodel, waarin het mogelijk is de naam van een persoonlijk opmaakmodel te selecteren, automatisch geactiveerd.

Extern opmaakmodel

Opmaakmodel in HTML-bestand opnemen

Wanneer de gegevens in HTML formaat verzonden worden, is het nodig ook het bestand van het opmaakmodel te versturen. Om te voorkomen dat de twee bestanden apart verzonden worden, kan de gebruiker het opmaakmodel aan het HTML boekhoudbestand koppelen door het activeren van deze cel.

Door het selecteren van de cellen, archiveert het programma de gegevens met verschillende grafische opties:

Alleen zichtbare kolommen exporteren

Tabel met randen

Kolommen met kopteksten

Pagina-einden in de tabel behouden

Indien er pagina-einden in het oorspronkelijke boekhoudbestand aanwezig zijn, worden deze ook overgedragen in de export.