You are here

Pagina-instelling

help_id: 
HELP_DlgDefTabStampa

Door middel van het commando Pagina-instelling van het menu Bestand wordt een venster geactiveerd waarin men diverse printopties kan kiezen met betrekking tot de tabel en de weergave waarin men zich bevindt (voor iedere andere tabel is het nodig deze stappen te herhalen). Vóór het afdrukken wordt geadviseerd eerst een voorbeeld van de pagina te bekijken om te zien of de karakteristieken ingevoerd in de pagina-instellingen aan de eigen verwachtingen voldoen.

 

Koptekst links

Hier wordt de titel van de actieve weergave getoond. De titel kan gewijzigd worden en verschijnt links bovenaan op de afgedrukte pagina.

Koptekst rechts

Het is mogelijk hier een andere tekst in te voegen die afgedrukt zal worden rechts bovenaan op de afgedrukte pagina.

Marges

In deze zone kan men de marges voor de af te drukken pagina's inbrengen. De meeteenheid is de centimeter.

In afdruk opnemen

Bestandkoptekst

Dit is de tekst die ingebracht is in de Bestands- en boekhoudingseigenschappen van het menu Bestand.

Tabelkoptekst

Dit is de tekst ingebracht in het venster Pagina-instelling van het menu File (Koptekst links en rechts).

Softwareteksten

Dit zijn de teksten die automatisch toegekend worden aan de tabel door het programma. Deze tekst kan niet gewijzigd worden door de gebruiker. Bijvoorbeeld, als de rekeningkaart afgedrukt wordt, wordt er gedrukt "Rekening Contanten".

Kolomkopteksten

Dit zijn de kopteksten voor de verschillende kolommen van de tabel.

Grote letters

Bij de afdruk van de koptekst worden lettertekens gebruikt die een beetje groter zijn.

Paginanummers

Dient voor het nummeren van de pagina's.

Afdruktijd

Deze optie maakt het mogelijk het tijdstip af te drukken.

Afdrukdatum

Deze optie maakt het mogelijk de datum af te drukken.

Rijnummers

Deze optie kan men activeren om aan elke rij een progressief nummer toe te kennen.

Raster

Het raster kan afgedrukt worden op dezelfde wijze zoals het op het scherm verschijnt.

Layout

% in-/uitzoomen

Geeft de mogelijkheid om, volgens het percentage, de maat van de af te drukken lettertypes te vergroten of te verkleinen.

Aan paginabreedte aanpassen

Indien enkele kolommen de paginabreedte overschrijden, reduceert het programma de afdruk (reduceert de zoom), zodat alle kolommen correct op het blad afgedrukt worden.

Zoals op scherm

Indien deze optie geactiveerd is, komt de breedte van de kolommen overeen met de breedte op het scherm. Indien niet geactiveerd, wordt de breedte van de kolommen automatisch aangepast aan de inhoud van de kolom.

Horizontaal afdrukken

Om de pagina in horizontaal formaat af te drukken.