You are here

Afdrukken

help_id: 
HELP_DlgStampaVai

 

Door middel van het commando Afdrukken van het menu Bestand wordt de inhoud van de tabel afgedrukt.

Pagina's

De nummers van de pagina's die men wenst af te drukken worden hier ingebracht, of men laat deze zones blanco om alles af te drukken. Door middel van de optie Begin pagina-nummering kan men de nummering laten beginnen vanaf een andere pagina dan de eerste.

Kopieën

Hier kan men het gewenste aantal kopieën inbrengen, dat afgedrukt moet worden.

In-/uitzoomen

Geeft de mogelijkheid om, volgens het percentage, de maat van de af te drukken lettertypes te vergroten of te verkleinen.

Aan paginabreedte aanpassen

Wanneer er teksten zijn die de afdrukmarges overschrijden, wordt de maat van het af te drukken materiaal gereduceerd en afgedrukt in overeenkomst met de paginabreedte, indien men deze optie activeert.

Alleen geselecteerde rijen

Als er in een tabel verschillende rijen geselecteerd worden, wordt deze optie automatisch geactiveerd en worden alleen de geselecteerde rijen afgedrukt.

Alles in zwart/wit

Er wordt in zwart/wit afgedrukt.

Voorbeeld

Op het scherm wordt een afdrukvoorbeeld getoond.

Pagina-instelling

Deze optie geeft de gebruiker de mogelijkheid de pagina-instelling voor de actieve weergave te wijzigen. Hier kan de gebruiker aangeven of de pagina's horizontaal of verticaal afgedrukt moeten worden

Printerinstelling

De knop brengt het venster Printerinstelling van Windows op het scherm: de ingegeven keuzes zijn alleen effectief voor de huidige werksessie; de definitieve wijzigingen moeten worden ingebracht door het control panel van Windows. Horizontaal of verticaal afdrukken moet ingegeven worden onder Pagina-instelling en is verschillend voor iedere weergave.