You are here

Rjien invoegen

help_id: 
HELP_VARIA_RigheInsert

Dit commando geeft de gebruiker de mogelijkheid blanco rijen in te voegen boven de geselecteerde rij.

  • De cursor plaatsen onder de rij waar de blanco rijen ingevoegd moeten worden
  • Uit het menu Bewerken het commando Rijen invoegen selecteren
  • In het venster dat verschijnt het gewenste aantal in te voegen rijen ingeven
  • Bevestigen door OK aan te klikken.