You are here

Zoeken

help_id: 
HELP_DlgFindReplace_Find

Door het commando Zoeken te activeren (sneltoetsen: Shift+F3), wordt er een dialoogvenster geopend waarin men de informatie, die gezocht wordt, kan inbrengen.

De tekst die gezocht wordt moet ingevoerd worden in hetzelfde formaat als de weergave in het input veld. Bijvoorbeeld, de bedragen worden ingevoerd zonder scheidingsteken voor de duizendtallen.

 

Alleen volledige woorden

Wanneer deze optie geactiveerd is, zoekt het programma alleen volledige woorden: bijvoorbeeld, indien het woord dat gezocht wordt Tot is, wordt het woord Totalen niet gevonden.

Identieke hoofdletters/kleine letters

Wanneer deze optie geactiveerd is, maakt het programma onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters.

Alleen geselecteerd gebied

Indien deze optie geactiveerd is, zoekt het programma de informatie alleen in het vooraf geselecteerde gebied.

Om het zoeken te beginnen moet men de knop Zoeken aanklikken. Het eerste gegeven, dat overeenkomt met het gevraagde, wordt gevonden; om het zoeken voort te zetten en de volgende overeenkomende gegevens te vinden, moet men het commando Volgende zoeken selecteren, of de F3 toets gebruiken.