You are here

Vervangen

help_id: 
HELP_DlgFindReplace_Replace

Het commando Vervangen stelt de gebruiker in staat de informatie ingebracht in de zone Tekst zoeken op te zoeken en deze te vervangen met de informatie ingebracht in de zone Vervangen door.

De tekst die gezocht wordt en de tekst ter vervanging moeten ingevoerd worden in hetzelfde formaat als de weergave in het input veld. Bijvoorbeeld, de bedragen worden ingevoerd zonder scheidingsteken voor de duizendtallen.

 

De opties Alleen volledige woorden, Identieke hoofdletters/kleine letters en Alleen geselecteerd gebied hebben dezelfde betekenis als eerder beschreven in de paragraaf Zoeken.

Zoeken

Deze knop zoekt de gegevens één voor één op. Als de gezochte gegevens niet aanwezig zijn, verschijnt de boodschap "Tekst niet gevonden".

Alles vervangen

Deze toets zorgt voor de vervanging van alle gevraagde gegevens in één keer.