You are here

Hernoemen

Dit commando geeft de gebruiker de mogelijkheid het rekening- of categorie-nummer (rekeningen- of categorieën-tabel) en de BTW-code (tabel BTW-codes) te veranderen, zonder dat de benodigde veranderingen in de transacties ingevoerd moeten worden.

Om te kunnen hernoemen, moet de gebruiker:

  • de muis plaatsen op de cel die veranderd moet worden (rekening- of categorie-nummer, BTW-code)
  • klik op het commando Hernoemen in het menu Gegevens.

Het programma voert de nieuwe veranderingen, die verbonden zijn aan de bovenstaande operatie, automatisch in de Transacties-tabel in.