You are here

Rijen ophalen

help_id: 
HELP_DlgScegliPerEstrazione

Indien, bijvoorbeeld, DATUM geselecteerd wordt als veld, > (groter) als de voorwaarde en 19/4/20xx als vergelijkingstekst, kopieert het programma de rijen met een datum groter dan 19 april 20xx in de Selecties-tabel.

Alle rijen

Indien deze optie geactiveerd is, worden alle rijen van de actieve tabel gekopieerd in de Selecties-tabel. Men kan dit commando gebruiken wanneer men bijvoorbeeld de gegevens volgens een ander criterium wenst te ordenen, echter zonder de voorafgaande volgorde in de Transacties-tabel te verwijderen.

Selectie

Veld

In deze lijst worden alle velden van de tabel, waaruit men de rijen wenst op te halen, opgesomd (bijv. de Transacties-tabel heeft een lijst die de namen Datum, Doc, Beschrijving, DebetRek, CreditRek, Bedrag, enz. bevat).

Voorwaarde

Deze lijst bevat al de benodigde voorwaarden om de op te halen rijen te selecteren: = gelijk, < kleiner, > groter, <> verschillend, <= kleiner dan of gelijk aan, >= groter dan of gelijk aan, bevat tekst, bevat geen tekst, leeg, niet leeg.

Vergelijkingstekst

In dit veld moet men de tekst inbrengen, die gebruikt wordt ter vergelijking met betrekking tot de voorwaarde (bijvoorbeeld, indien de voorwaarde = gelijk is, met als vergelijkingstekst 15.01.20xx, dan haalt het programma alle transacties op met de datum 15 januari 20xx).

De tekst is een datum indien het gekozen veld Datum is, een numerieke waarde indien het veld een Bedrag is, een woord indien het veld een Beschrijving is.

Identieke hoofdletters/kleine letters

Indien deze optie geactiveerd is, haalt het programma de informatie op zonder onderscheid te maken tussen grote- en kleine letters.


Resultaat omkeren

Indien deze optie geactiveerd is, haalt het programma de rijen op volgens een criterium dat tegengesteld is aan dat wat ingebracht is in de voorwaarde. Bijvoorbeeld, door als voorwaarde alle rijen met een datum > 01/03/20xx te selecteren en door het activeren van de optie Resultaat omkeren, haalt het programma alle rijen op met een datum <= 01/03/20xx.