You are here

Rijen importeren

help_id: 
HELP_DlgDatiTabImport

De gebruiker kan gegevens afkomstig van andere programma's in de tabellen importeren, op voorwaarde dat ze getransformeerd kunnen worden in één van de formaten, opgesomd in de zone Opmaak.

Door middel van de Bladeren knop kan men het bestand selecteren waarvan de gegevens uitgeselecteerd moeten worden; met een klik op de OK knop worden de gekozen opties bevestigd.

 

Bestandsnaam
In deze zone moet men de naam van een bestaand bestand invoegen.

Opmaak

Deze zone bevat de lijst van formaten waarmee het mogelijk is de gegevens naar de tabel te importeren: ASCII-indeling, Tekst, CSV.

Gegevens van klembord importeren

Door deze optie te activeren kan de gebruiker de gegevens van het Windows klembord importeren.

Waarden automatisch aanvullen

Het is aan te bevelen deze functie te selecteren als het nodig is rijen van een minder complex bestand in een ingewikkelder bestand te importeren. In dit geval zullen sommige kolommen van de geïmporteerde rijen leeg blijven. Door deze functie te selecteren vult het programma automatisch de missende waarden aan met deze van de lopende boekhouding.  

Veldkoptekst 

Door deze optie te activeren worden niet alleen de gegevens geïmporteerd, maar zijn ook de veldkopteksten erbij inbegrepen.

Unicode (Utf-8)

Door deze optie te activeren worden alle gegevens geïmporteerd in een formaat dat gelezen kan worden door de Unicode programma's