You are here

Velden instellen

help_id: 
HELP_DlgListaCampi

De tabellen kunnen aangepast worden. Velden kunnen toegevoegd worden, kopteksten kunnen veranderd worden, en de afmetingen van de kolommen en de volgorde waarin deze verschijnen kan variëren.

In het dialoogvenster dat verschijnt door het commando Velden instellen (menu Gegevens) te selecteren, worden de velden van de actieve tabel opgesomd met de toetsen om de attributen ervan te bewerken. De titel van het dialoogvenster draagt de naam van de Weergave die men aan het aanpassen is.

De velden zijn opgesomd in de volgorde waarin zij verschijnen in de tabel die op dat moment gebruikt wordt. De zichtbare velden zijn aangegeven met een asterisk.

De knoppen onder de veldenzone dienen ertoe de volgorde waarin zij verschijnen aan te passen: indien, bijvoorbeeld, in de Rekeningen tabel van het boekhoudbestand, de gebruiker het veld "Budget" als eerste kolom wenst te hebben, moet men dit veld selecteren en op de Naar boven verplaatsen knop klikken totdat de naam van dit veld bovenaan de lijst staat.

De Naar beneden verplaatsen knop, waardoor de veldnamen naar het eind van de lijst gebracht worden, werkt in tegengestelde richting.

Attributen bewerken

Deze functie opent een dialoog venster waar de gebruiker de attributen kan inbrengen om de koptekst van een veld, de wijdte van een kolom, de uitlijning van de tekst, de beveiliging en de zichtbaarheid aan te passen.

Gegevens bewerken

Deze functie wordt gebruikt om de gegevens van de velden, die ingebracht zijn door de gebruiker, aan te passen, zoals het type, de afmeting, de maximum en minimum waarden. De velden van het systeem die door het programma gecreëerd zijn kunnen niet aangepast worden.

Een veld toevoegen

Deze knop voegt nieuwe velden (kolommen) toe aan de actieve tabel.

Een veld verwijderen

Deze functie wordt gebruikt om een veld (kolom) van de lijst te verwijderen. Het is echter niet mogelijk een veld van het systeem te verwijderen.

Paginaopmaak

Deze knop wordt gebruikt om de opmaak van de pagina te bewerken.

NB: elke Weergave heeft zijn eigen paginaopmaak.

Naar boven verplaatsen

Deze knop geeft de gebruiker de mogelijkheid het geselecteerde veld naar de linkerzijde van de tabel te verplaatsen.

Naar beneden verplaatsen

Deze knop geeft de gebruiker de mogelijkheid het geselecteerde veld naar de rechterzijde van de tabel te verplaatsen.

NB: voor het Kasboek en het Uitgebreid Kasboek varieert de lijst van velden