You are here

Attributen bewerken

help_id: 
HELP_DlgColDatiVis

De attributen van het veld zijn eigen aan iedere individuele Weergave. De bewerking van een attribuut is slechts geldig voor één Weergave. Om het attribuut aan te passen voor alle weergaven, is het nodig de operatie te herhalen voor elke Weergave.

Om de attributen van een veld te bewerken:

  • Open het menu Gegevens
  • Selecteer het commando Velden instellen
  • Klik op de knop Attributen bewerken

Hieronder worden de karakteristieken van de kolommen die kunnen worden aangepast opgesomd, evenals de opties en de betekenis van de knoppen.

Veldnaam

Dit is de naam van het actieve veld, die automatisch ingegeven wordt door het programma; het is niet mogelijk deze aan te passen.

Veldnaam in Xml

Dit is de naam van het actieve veld in Xml formaat, die automatisch ingegeven wordt door het programma; het is niet mogelijk deze aan te passen.

Koptekst

Dit is de koptekst voor de kolom.

Koptekst2

Deze koptekst wordt gebruikt door het programma voor slechts enkele velden (bijvoorbeeld kolom Bedrag).

Beschrijving

Dit is de beschrijving van het veld.

Opmaak

Dit is het formaat waarin nummers, datum en uur gevisualiseerd worden.

Breedte

Deze sectie definieert de horizontale afmeting van de kolom.

Kolomstijl

Een waarde die de stijl die gebruikt moet worden aangeeft.. Deze stijl heeft prioriteit over de stijl van de rij.

Uitlijning

De gebruiker kan kiezen of de tekst rechts, links of in het midden uitgelijnd moet worden.

Tekstterugloop

Deze optie geeft de gebruiker de mogelijkheid de tekst die ingebracht is in meerdere rijen te visualiseren.

Beveiligd

Deze optie beveiligt de gehele kolom, zodat er geen gegevens ingebracht of gewijzigd kunnen worden.

Niet afdrukken

Door deze optie te activeren,wordt het veld niet afgedrukt.

Zichtbaar

Door deze optie te activeren wordt de kolom zichtbaar gemaakt.