You are here

Formaat Datum, uur en nummer

Wanneer het formaat aangepast wordt, verandert de manier waarop de datum, tijd en nummers afgebeeld worden.

Als er geen bepaald formaat gespecifiëerd wordt, wordt het default Windows formaat gebruikt (datum, tijd en nummers aangegeven op het configuratiescherm (control panel).

In de Opmaak zone van het commando Velden instellen/Attributen bewerken (menu Gegevens) kan de gebruiker andere formaten gebruiken. Formaat-types, met enkele voorbeelden, zijn hier beneden opgesomd:

 

Opmaak datum
Voorbeelden voor datum
d mm yy 1 01 10
dd m yy 01 1 10
ddd mmm yyyy Vr jan 2010
dddd mmmm yyyy Vrijdag januari 2010

De letter "d" (dag) geeft de dag aan, de "m" (maand) geeft de maand aan, en de "y" (year) geeft het jaar aan.

 

Opmaak tijd
Voorbeelden voor tijd
hh:mm:ss:iii 04:04:36:089
h:m:ss:ii 4:4:36:89
Natuurlijk kan de gebruiker de volgorde van de elementen ook omwisselen, en de datum en de tijd naar wens opmaken. (bijv: mm dd yyyy).
Voor wat betreft de scheidingstekens, kan de gebruiker kiezen uit alle beschikbare tekens op het toetsenbord (bijvoorbeeld: #, @, -, /, ., etc.).

 

Opmaak nummers
Voorbeelden voor nummers
0.  259
0.00  258.85
0.000  258.848
Het aantal decimalen kan in een numeriek veld kan bewerkt worden naar gelang de wensen van de gebruiker. De eigenlijke berekeningen worden gemaakt met gebruik van alle ingevoerde decimalen. Afrondingen worden alleen gemaakt voor wat op het scherm getoond wordt.

 

Opmaak tekst
Beschrijving
:link:  Voer een link in en druk hem af. De tekst wordt geïnterpreteerd als een pad naar een document.
:symbol: Als :link: is ingevoerd, in plaats van de volledige tekst, wordt een symbool dat een shortcut vertegenwoordigd afgedrukt.
:file: Alleen de naam van het pad wordt afgedrukt. De tekst wordt geïnterpreteerd als een pad naar het document.
:n: Alleen de eerste n lettertekens worden afgedrukt.
:-n: Alleen de laatste n lettertekens worden afgedrukt.
:ellipsis: Als :n: of :-n: ingevoerd zijn en de tekst afgesneden wordt, wordt een ellips "..." ingevoerd op de plaats waar de tekst afgesneden is.
Het is mogelijk bovenstaande formaten te combineren.
   
  Voorbeelden met "C:\Documents\kaart.pdf"
:link: C:\Documents\kaart.pdf
:link:symbol: >>
:file: kaart.pdf
:-15: ments\kaart.pdf
:-15:ellipsis: ...ts\kaart.pdf
:link:file:6:ellipsis: kaa...
  (een link wordt onderstreept afgebeeld)