You are here

Gegevens bewerken

help_id: 
HELP_DlgColDefDati

Het is mogelijk de gegevens van velden, die ingebracht zijn door de gebruiker, te bewerken (de velden van het systeem kunnen niet bewerkt worden):

  • Open het menu Gegevens
  • Selecteer het commando Velden instellen
  • Klik op de knop Gegevens bewerken.

Veldnaam

Het programma brengt automatisch de naam van het toegevoegde veld in.

Veldnaam in Xml

Dit is de veldnaam voor archivering in Xml.

Gegevenstype

De gebruiker kan kiezen tussen de volgende types van standaardgegevens: Tekst, Nummer, Bedrag, Datum, Tijd, Juist/Onjuist.

Max. en Min. lengte

Dit zijn de maximale en minimale lengtes van het veld.

Max. en Min. waarde

De gebruiker kan hier maximale en minimale waarden inbrengen (cijfers en letters).

Decimaalpunten

De gebruiker kan het aantal decimaalpunten voor het veld hier aangeven.

Alles in hoofdletters

Door deze optie te activeren, zullen alle gegevens in dit veld in hoofdletters omgezet worden