You are here

Weergave velden selecteren

help_id: 
HELP_DlgListaViste

Door het commando Weergave velden selecteren van het menu Gegevens te kiezen, wordt er een venster geopend waarin alle weergaven van de actieve tabel opgesomd worden, waarbij het veld in gebruik met een * aangeduid wordt.

Zichtbaar

Deze optie maakt een weergave zichtbaar op de balk onderaan het scherm.

Systeem

Indien deze optie actief is, betekent dit dat het gaat om een weergave van het systeem gecreëerd door het programma, en dat die niet verwijderd kan worden.

Weergave selecteren

Geeft de mogelijkheid een Weergave van de lijst te selecteren. De actieve weergave is gemarkeerd met een asterisk.

Toevoegen

Geeft de mogelijkheid een Weergave aan de lijst toe te voegen, door het specificeren van de naam ervan. Nadat de weergave toegevoegd is, kunnen de attributen van de velden ervan bewerkt worden.

Paginaopmaak

Deze knop opent een dialoogvenster waarin de gebruiker gegevens kan inbrengen die de opmaak van de pagina, gekoppeld aan de Weergave, bewerken.

Verwijderen

Deze knop verwijdert een Weergave van de lijst. Het is niet mogelijk de Weergaven van het systeem te verwijderen.