You are here

Naar nieuw bestand converteren

help_id: 
HELP_ConvertiInNuova

Dit commando converteert een bestaand bestand met vastgestelde instellingen naar een ander met verschillende karakteristieken. Bij het converteren van een bestand met meer opties naar één dat er minder heeft, zal een deel van de gegevens verloren gaan tijdens de conversie. Als men bijvoorbeeld een boekhoudbestand met BTW converteert naar een boekhoudbestand zonder BTW, dan gaan alle gegevens in de BTW kolommen verloren tijdens de conversie.