You are here

Programmaopties

help_id: 
HELP_DlgImpostazioniBase

Het venster Programma opties bevat keuzemogelijkheden van technische aard met betrekking tot het boekhouddocument.

Programmataal

De programmataal is de taal gebruikt door het programma. Het is mogelijk deze instelling te veranderen als men een andere taal wenst te gebruiken dan de standaardtaal of als de standaardtaal niet beschikbaar is.

Lettertype

De gebruiker kan het gewenste lettertype selecteren. Als de printer niet alle lettertypes kan afdrukken, is het nodig een ander lettertype te kiezen.

% in-/uitzoomen

Indien de gebruiker de gegevens in de tabel in een andere afmeting wenst te visualiseren, moet men het percentage in-/uitzoomen aanpassen.

Hoogte van info-venster (in rijen)

Het aantal rijen, dat in het info-venster gevisualiseerd wordt, wordt hier ingebracht. Op het moment dat het aantal rijen veranderd wordt, wordt de hoogte van het informatie venster onmiddellijk aangepast.

Rijbeperking in Smart Fill

Bij het inbrengen van gegevens, leest het programma de al eerder ingebrachte gegevens en probeert suggesties te geven over hoe de transactie gecompleteerd kan worden. In gevallen waar er veel rijen zijn, kan deze functie het proces van het inbrengen van de gegevens verlangzamen.

De gebruiker kan een beperking aangeven voor het aantal rijen, waarna de smart fill niet meer gebruikt zal worden. Als er geen waarde is ingegeven (of nul), dan betekent dit dat de smart fill altijd gebruikt zal worden.

Automatische selectie SmartFfill

Door deze optie te activeren, selecteert het programma automatisch de eerste tekst suggestie die gevonden wordt in de drop-down lijst.

Maximum aantal ongedaan gemaakte bewerkingen

Hier het maximum aantal bewerkingen inbrengen die, door middel van het commando Ongedaan maken van het menu Bewerken, ongedaan gemaakt kunnen worden (één voor één).

Automatisch opslaan (in minuten)

Deze optie maakt het mogelijk het bestand automatisch op te slaan, volgens de gewenste, ingebrachte frequentie (in minuten). Het programma slaat de gegevens op in een bestand genaamd autobackup + naam bestand. Als het programma of de computer vastloopt, kunnen de gegevens opgehaald worden door dit bestand te openen en het bestand op te slaan met een nieuwe naam (Opslaan als...) vanuit het menu Bestand.

Reservekopie aanmaken (.bak)

Als de gebruiker gegevens opslaat op de harde schijf onder dezelfde naam, wordt de al bestaande versie van het bestand hernoemd met een .BAK extensie.

Documentenmap

Dit is waar de gebruiker de naam van het pad (map) ingeeft, waarin de nieuwe bestanden opgeslagen moeten worden.

Optellen tijdens selectie

Door deze optie te activeren, telt het programma de geselecteerde bedragen op. Indien deze onmiddellijke optelling bepaalde operaties vertraagt, moet men deze functie deactiveren.

Laatst gebruikte bestanden weergeven

In het menu Bestand worden alle laatst gebruikte bestanden opgesomd.

Caret altijd actief

De caret is een aanwijzer van de positie van de muis. Zij wordt over het algemeen gebruikt door programma's die de activiteit vergemakkelijken voor blinden of slechtzienden.

Updates controleren

Deze optie verbindt het programma met de www.speedbalance.nl website en controleert of er een meer recente versie is vergeleken met de versie die de gebruiker gebruikt. 

 

Dubbele klik handeling

Het is mogelijk de dubbele klik handeling te verbinden aan één van de volgende twee functies: 

  • Dubbele klik handeling - in dit geval kan men door middel van een dubbele klik een rekeningkaart of een andere selectie openen;
  • Tekst bewerken - in dit geval komt men met de dubbele klik in de zone voor de tekst bewerking, terwijl voor het openen van een rekeningkaart het commando Rekeningkaarten van het menu Rapporten gebruikt moet worden.

Extensies van bestanden die veilig worden geacht

Het programma geeft automatisch bestandsextensies aan die over het algemeen onschadelijk zijn, maar die toch gewijzigd of geïntegreerd kunnen worden door de gebruiker. Deze optie is nuttig wanneer de kolom "DocKoppeling" zichtbaar is gemaakt in de Transacties tabel. De kolom wordt daar gebruikt om koppelingen naar digitale documenten in te voegen. Wanneer de gebruiker een dubbele klik op de link doet, zal het overeenkomende document alleen geopend worden als het formaat ervan veilig wordt geacht.

.sba bestanden aan dit programma koppelen

Deze functie geeft de gebruiker de mogelijkheid .sba bestanden aan het programma te koppelen, wanneer deze koppeling eerder niet bestond, en maakt het mogelijk hen op deze manier te openen. Dit commando wordt gewoonlijk gebruikt wanneer voorgaande versies van Speed Balance gedesinstalleerd worden of wanneer het programma niet geïnstalleerd is door middel van een CD, maar gecopiëerd of verplaatst van de één naar een andere plaats (bijvoorbeeld wanneer de computer deel uitmaakt van een netwerk).