You are here

Rekening-/Categoriekaarten

De rekeningkaart geeft de gebruiker een complete lijst van de boekhoudtransacties met betrekking tot een rekening van het rekeningplan.

Er zijn twee methoden om een rekening-/categoriekaart op te roepen:

  • Door middel van een dubbele klik op de cel die een rekening- of categorienummer bevat.
  • Het commando Rekening-/Categoriekaart (Kasboek en Uitgebreid Kasboek) of Rekeningkaart (Dubbel boekhouden) selecteren, vanuit het menu Rapporten.

Karakteristieken van de Rekening-/Categoriekaarten

Attributen van de rekeningkaart

Op de rekeningkaart geeft de titelbalk het rekeningnummer en de beschrijving van de geselecteerde rekening weer. Net zoals bij alle andere tabellen, heeft ook de tabel van de rekeningkaart verschillende weergaven die bewerkt kunnen worden.

De rekeningkaart steeds opnieuw berekenen

De rekeningkaart is tijdelijk en wordt berekend op het moment van de aanvraag. Als er transacties gewijzigd of toegevoegd worden, worden deze niet automatisch bijgewerkt op de rekeningkaart, maar moet men opnieuw het commando Rekeningkaart selecteren.

Terugkeren naar de rij van de transactie

Vanuit de rekeningkaart dubbelklikken op het rijnummer om terug te gaan naar de oorspronkelijke rij in de Transacties tabel.

De Rekening-/Categoriekaart heeft 4 verschillende Tabbladen:

Rekeningen/Categorieën, Periode, Opties en Velden sorteren.

 

Opgelet: Afdrukken van de rekeningkaarten: wanneer alle parameters ingevoerd zijn, kunnen de rekeningkaarten afgebeeld worden op het scherm door op "OK" te drukken. Ga vervolgens naar het commando Afdrukken van het menu bestand om het afdrukken van de rekeningkaarten te starten.