You are here

Tabblad Basis voor Uitgebreide balans

help_id: 
HELP_Dlg_ReportBilancio

Paginakoptekst

Rijen 1-4

Dit zijn de rijen die beschikbaar zijn om de kopteksten van de Balans te definiëren.

 

Eerste pagina / Datum afdrukken / Pagina nummers afdrukken

De geactiveerde opties worden afgebeeld in de print-out.

Kolomkoptekst (Balans / Winst- en Verlies)

De eerste twee verticale velden verwijzen naar de Balans, de twee volgende verticale velden verwijzen naar de Winst- en Verlies rekening.

Lopend jaar

In dit veld de einddatum van de huidige boekhouding ingeven.

Vorig jaar

In dit veld de einddatum van de boekhouding van het voorgaande jaar ingeven.

Pagina's afdrukken

Door de gepaste cellen te selecteren, worden de verschillende pagina's van de klasses (Activa, Passiva, Uitgaven, Inkomsten, Activa buiten de balans om, Passiva buiten de balans om) afgedrukt.
Met de optie "2 klasses per pagina" wordt de lijst van rekeningen afgedrukt met op iedere pagina 2 klasses (bijvoorbeeld activa en passiva op één pagina, uitgaven en inkomsten op een andere pagina); dit is mogelijk wanneer het gaat om een relatief eenvoudig rekeningplan.

In afdruk opnemen

Door de cellen te activeren, kan men kiezen welke opties in de afdruk opgenomen moeten worden.

Afdrukken, Voorbeeld

Met deze commando's heeft de gebruiker toegang tot het voorbeeld van de afdruk en kan men het afdrukken starten.

Daarnaast is het mogelijk met de knop "Afdrukken" het document op te slaan in verschillend formaten, door het bestand te exporteren naar Pdf, Html, MS Excel en naar het Clipboard te kopiëren.