You are here

Tabblad Secties

help_id: 
HELP_Dlg_ReportSezioni

Secties afdrukken

In deze zone worden al de secties van het rekeningschema getoond, die gemarkeerd zijn met de voorziene codering.

Op nieuwe pagina beginnen

Indien de gebruiker wenst dat een sectie van de Balans op een nieuwe pagina uitgeprint wordt, klik op de sectie en activeer deze optie.   

Sectie-titel afdrukken

Maakt het mogelijk de titel van de sectie af te drukken.

Alternatieve tekst voor sectie-titel

Om de tekst van de verschillende secties te veranderen (bijvoorbeeld, baten door inkomsten), kunt u eenvoudigweg de gewenste titel selecteren en de alternatieve tekst in de zone invoeren. 

 

Voor hen die een rekeningschema gebruiken met de lijsten van uitgaven en inkomsten door elkaar, kan het rapport gepersonalizeerd worden met de volgende functies:

  • Groep voor % berekening
  • Groepen van niveau verbergen
  • Rij opties

Door op de hoofdgroepen te klikken (Activa, Passiva, Uitgaven, Inkomsten, enz) worden de volgende opties geactiveerd:

Groep voor % berekening

De percentages van de totalen worden berekend volgens de geselecteerde groep of subgroep. Als er geen optie geselecteerd is, worden de percentages berekend volgens het totaal van de hoofdgroep.

Groepen van niveau verbergen

Door een niveau van de lijst te selecteren, worden de gegevens weergegeven tot op het gekozen niveau.