You are here

Rij opties

help_id: 
HELP_Dlg_ReportRighe

Wanneer men op een sectie-rij geplaatst is, heeft men toegang tot de rij opties. Deze maken het mogelijk verschillende opties te configureren voor het afdrukken van een rij, een rekening of een groep.

Let op: wanneer het rekeningschema ingrijpend gewijzigd wordt, is het goed ook de opties voor het afdrukken van de rijen te controleren.

Tekst parameters

De parameters die voor deze sectie gekozen zijn, kunnen ook ingevoerd worden in de vorm van codes in deze zone. Het is ook mogelijk parameters in te voeren die niet in overweging zijn genomen in de hierboven besproken opties. De overeenkomende codes voor de verschillende parameters die gebruikt kunnen worden, zijn beschikbaar op onze website www.speedbalance.nl.