You are here

Tabblad periode

help_id: 
HELP_DlgCalcolaIva_Periodo

Door het activeren van de optie Alles wordt het BTW-overzicht voor de gehele boekhoudperiode samengesteld; door de optie Geselecteerde periode te activeren, kan men een bepaalde periode selecteren door de start- en einddatum in te voegen.

Als men de optie "1ste kwartaal..., 1ste semester..., Jaar" selecteert, voegt het programma automatisch de begin- en einddatum van de gekozen periode in.