You are here

Koppeling naar Dubbel boekhouden

Wanneer het kasgeld beheerd wordt buiten het normale boekhoudbestand om, is het van tijd tot tijd nodig de verschillende categorie-transacties over te brengen in het Dubbel boekhouden- of Uitgebreid kasboek-bestand.

Om deze bewerking uit te voeren, is het nodig één van de volgende stappen te voltooien:

  • De Kasboek categorieën moeten dezelfde zijn als de rekeningen (Dubbel boekhouden) of als de categorieën (Uitgebreid kasboek) van de lopende boekhouding.
  • In de Categorie2 kolom (tabel Categorieën) moet de gebruiker dezelfde rekeningen (Dubbel boekhouden) of categoriën (Uitgebreid kasboek) invoeren als die van de lopende boekhouding. Indien de Categorie2 kolom niet zichtbaar is, kan deze kolom zichtbaar gemaakt worden vanuit het menu Gegevens, commando Velden instellen, vervolgens de cel "Zichtbaar" activeren.

 

Om de gegevens over te brengen, voer de volgende stappen uit:

  • Open het Dubbel boekhouden- of Uitgebreid kasboek bestand
  • Vanuit het menu Rapporten, selecteer het commando "Naar boekhouding importeren"
  • Selecteer de Transacties importeren - Kasboek (*.sba) optie
  • Geef het Kasboek bestand aan, van waaruit de transacties geïmporteerd moeten worden.