You are here

Tabblad Onderverdeling

help_id: 
HELP_Dlg_Suddivisone

 

Geen

De gehele periode wordt afgebeeld.

Onderverdeling per periode

Deze functie maakt het mogelijk de data van de geselecteerde periode af te beelden, per dag, maand, tweemaandelijks, per kwartaal, 4 maanden, per half jaar of per jaar. De geselecteerde periode wordt aangegeven in de kolomkopteksten.

Alleen segment

De gegevens die betrekking hebben op het geselecteerde segment worden afgebeeld.

 

Periodes voor het gehele jaar aanmaken

Wanneer de boekhoudperiode niet dezelfde is als het kalenderjaar, maar de gebruiker toch alle maanden will zien, moet deze functie geactiveerd worden. 

Kolomtotalen

Deze functie creëert een "Totaal" kolom voor de geselecteerde periodes in de Winst / Verlies rekening en in de weergave "Totalen" van het commando Boekhoudingsoverzichten (menu Rapporten) .

Max aantal verdelingen

Het maximum aantal verdelingen is standaard 36. In bijzondere gevallen, indien de gebruiker speciale en zeer gedetailleerde statistieken over een lange periode wenst te verkrijgen, kan deze waarde handmatig aangepast worden. Een zeer hoog maximum aantal periodes kan het programma vertragen.

Onderverdeling per segment

De gegevens die betrekking hebben op het geselecteerde segment worden afgebeeld. In de kolomkopteksten is het geselecteerde segment zichtbaar. 

Kolomtotalen

Wanneer deze optie geactiveerd is, worden de totalen voor het geselecteerde segment verkregen.