You are here

Rijhoogte berekenen

Wanneer de tekst voor een rij erg lang is, biedt het commando Rijhoogte berekenen van het menu "Opmaak" de mogelijkheid de tekst in zijn geheel te bekijken door de hoogte van de rij aan te passen.

Om de hoogte van de rij aan de tekst aan te passen, moet de gebruiker:

  • Het commando Velden instellen van het menu Gegevens activeren;
  • Klikken op de knop Attributen bewerken;
  • De optie Tekstterugloop activeren;
  • Het commando Rijhoogte berekenen elke keer activeren wanneer dit nodig is.

Het commando Alle rijhoogten berekenen is gelijk aan het hierboven beschreven commando, met het verschil dat het alle rijen van de tabel beslaat.