You are here

Creëren van favorieten

Het tabblad Favorieten maakt het mogelijk verschillende modellen voor de Uitgebreide balans per groep te creëren, elk met verschillende configuraties. Waneer nodig kan de gewenste Uitgebreide balans verkregen worden, zonder het voorbeeld of de configuraties voor het afdrukken te moeten veranderen.

De opties en commando's van het tabblad Favorieten zijn in detail uitgelegd in de Favorieten tutorial.

 

Voorbeeld:

Er kan gekozen worden voor een model van een jaarrekening voor de accountant, terwijl er een andere gecreëerd kan worden voor intern gebruik met een onderverdeling per kwartaal.

Hoe u te werk gaat voor de Jaarrekening accountant favoriet:

  • Vanuit het Rapporten menu, Uitgebreide balans op groepen, tabblad Favorieten, Laatst gebruikte selecteren en hernoemen door middel van de Hernoemen knop; de naam "Jaarrekening accountant" invoeren
  • In de verschillende tabbladen de gewenste opties invoeren
  • Om de Jaarrekening accountant favoriet op te slaan, moet het Voorbeeld afgebeeld worden (druk op de knop Voorbeeld).

 

Hoe u te werk gaat voor de Kwartaal intern favoriet:

  • Vanuit het Rapporten menu, Uitgebreide balans op groepen, tabblad Favorieten,klik op de knop Nieuw en de naam Kwartaal intern invoeren.
  • In het tabblad Onderverdeling, de optie "Onderverdeling per periode* selecteren en "3 maanden (kwartaal)"
  • Om de Kwartaal intern favoriet op te slaan, moet het Voorbeeld afgebeeld worden (druk op de knop Voorbeeld).

Wanneer men een list van Favorieten heeft, onderscheiden d.m.v. de naam, wordt altjid de default favoriet gebruikt, tenzij men, met een dubbele klik of met de knop "Selectie gebruiken", een andere dan de default favoriet selecteert.

Opgelet: voordat men de instellingen van een favoriet aanpast, moet men zich er eerst van verzekeren dat men de veranderingen aanbrengt in de gewenste favoriet: