You are here

Uitgebreide Balans op groepen

Een nieuw commando (Rapporten\Uitgebreide Balans op groepen) zorgt voor aanzienlijk verbeterde afdrukken.
Er verschijnt een venster met verschillende tabs die het mogelijk maken de parameters van de afdrukken te configureren, namelijk:

 • De groepen en subgroepen, zoals gedefiniëerd in het rekeningschema, in de afdruk op te nemen 
 • Groepen of rekeningen uit te sluiten (bijvoorbeeld alleen het totaal van een groep afbeelden en niet de rekeningen die samen het totaal vormen).
 • De "Secties" tab te gebruiken om te selecteren wat er in de afdruk opgenomen dient te worden (Activa, Passiva, Kosten, Baten, Registers, Kostenplaatsen)  
 • De af te drukken kolommen te selecteren
 • Aan te duiden indien alleen de groepen afgedrukt dienen te worden
 • Onderverdeling per periode (dag, maand, kwartaal, semester, jaar) 
 • Onderverdeling per segment
 • Aan te duiden indien men alleen een bepaalde periode wenst op te nemen (bijv. de maanden van het eerste kwartaal)
 • Verschillende afdrukstijlen aan te duiden
 • De karakteristieken van de afdruk (kleur, opmaak, belijning) aan te passen
 • Het paginanummer en de afdruk-datum aan te geven
 • De afdruk-configuraties onder een naam op te slaan (Favorieten) zodat ze steeds opnieuw afgedrukt kunnen worden.

De Balans op klasse, die men verkrijgt middels het commando Boekhoudingsoverzichten, kan geconfigureerd worden met verschillende afdruk-parameters. 

 

Voorbeeld afdruk Uitgebreide Balans op groepen, pagina Activa

 

Voorbeeld Winst en Verlies Rekening