You are here

Invoeren van tekst en smart fill

 

De zone voor het invoeren van de teksten presenteert een drop-down menu waarin het mogelijk is een eerder ingevoerde tekst te selecteren om hem automatisch op te nemen.

Deze zone bevindt zich onder de knoppenbalk. Om een bestaande cel te bewerken, moet men op de cel klikken en de bewerking uitvoeren, of de toets F2 indrukken.
Links van de tekst invoer zone verschijnen twee iconen om de ingevoerde tekst te accepteren of te annuleren. 

Nieuwe functie:

Indien men het rekeningnummer niet kent, kan men een tekst invoeren in de tekst invoer zone; in de lijst verschijnen alle rekeningen die dezelfde beschrijving bevatten als de ingevoerde tekst. 

Om toegang te hebben tot de lijst dient de toets Pijl omlaag gebruikt te worden.

    Verschil met voorgaande versies:

    Indien het drop down menu geopend is, is het niet mogelijk de toetsen pijl omhoog en pijl omlaag te gebruiken om naar de boven- of onderstaande cel te gaan. De toetsen pijl omhoog en pijl omlaag worden gebruikt om de lijst van het drop down menu door te lopen.  

    Om naar de bovenstaande of de onderstaande cel te gaan, druk gelijktijdig op de toets control en pijl omhoog/omlaag.

        Opgelet: om de smart fill van het voorgaande jaar te desactiveren, moet men de functie "Smart fill met transacties van het vorig jaar" desactiveren (menu Bestand, commando Bestands- en boekhoudingseigenschappen).