You are here

Nieuw in SpeedBalance 6

Een voortzetting van SpeedBalance 5

SpeedBalance 6 is een verbeterde versie van SpeedBalance 5. De gebruiksaanwijzing van SpeedBalance 6 is identiek aan die van SpeedBalance 6. We zijn erin geslaagd om bepaalde commando's te vereenvoudigen en hebben er nieuwe toegevoegd, speciaal voor hen die hoge eisen aan hun software stellen. 

  • Bestanden van SpeedBalance 5 kunnen zonder problemen geopend, gelezen, bewerkt en opgeslagen worden met SpeedBalance 6.

De belangrijkste vernieuwingen in versie 6:

Andere verbeteringen:

  • Smart fill op alle tekstvelden.
  • De knoppen en vensters worden afgebeeld in een modernere stijl.
  • Het informatie-venster kan met de muis vergroot of verkleind worden.
  • Mogelijkheid een kolom van de afdruk uit te sluiten.
  • Verbetering van de importfunctie van de rekeningen en BTW-codes, die een betere synchronisatie van de rekeningen in de Rekeningen-tabel of de BTW-codes in de tabel BTW-codes mogelijk maakt.
  • Rekening automatische BTW in de bestands- en boekhoudingseigenschappen; hoeft niet langer handmatig de tabel BTW-codes ingevoerd te worden. 

Wat er niet zichtbaar is:

Het vereist meer inspanning ervoor te zorgen dat de zaken eenvoudig blijven dan ze ingewikkelder te maken. Wij hebben veel tijd geïnvesteerd om het programma gebruiksvriendelijk en rechtlijnig te doen blijven. 

De gebruikers van SpeedBalance 6 zullen snel ondervinden met hoeveel gemak en flexibiliteit de verschillende rapporten gecreëerd kunnen worden (balans, winst- en verlies rekening, enz). Ook het met enkele klikken creëren van een PDF bestand met alle afdrukken zal zeker niet onopgemerkt blijven.

Voor de ontwikkeling van Speedbalance 6 hebben wij veel tijd uitgetrokken; op deze manier is er een technologisch platform gecreëerd dat verdere ontwikkeling mogelijk maakt en dat de continuïteit van het produkt door de jaren heen garandeert.