You are here

Kasboek

Het kasboek beheert de inkomsten en uitgaven van één enkele rekening zoals een kas voor dagelijkse uitgaven, de girorekening of de lopende bankrekening. Ideaal voor het beheren van het huishoudboekje of voor het beheren van afzonderlijke projecten (verenigingen, bedrijven). Beschikbaar mèt of zonder BTW optie.

 

Karakteristieken:

 • Beheert de inkomsten en de uitgaven van één enkele rekening (kas, giro- of bankrekening, enz.)
 • Registreert de transacties
 • In het Kasboek met BTW, worden de BTW overzichten automatisch berekend en met enkele klikken afgedrukt.
 • Produceert jaar- en periodieke rapporten, met aanduiding van winst en verlies en de bewegingen van de kas.

Opstarten

 • Vanuit het menu "Bestand", het commando Nieuw activeren en het Kasboek selectioneren. Men kan kiezen tussen een Kasboek met of zonder BTW.
  Om het opstarten gemakkelijker te maken, adviseren wij één van de bestaande prototypes te openen en er de benodigde aanpassingen in te verwerken.

 • De eigen gegevens aanpassen in de Bestands- en boekhoudingseigenschappen

 • Het bestand opslaan onder een nieuwe naam

Rekeningen-tabel

Deze tabel toont het rekeningnummer en de beschrijving met het beginsaldo (als dat er is). Het programma werkt de Inkomsten-/Uitgaven/Saldo-kolommen automatisch bij, gebaseerd op de transacties.

 • In de Rekeningen tabel het openingssaldi van de kas invoeren (kolom Opening). Dit gebeurt slecht één keer, nl. de eerste keer wanneer men het SpeedBalance kasboek creëert. Daarna, elke keer wanneer het programma een nieuw jaar aanmaakt (menu Taken, nieuw jaar aanmaken) wordt het up-to-date openingssaldo automatisch ingevoerd.

Categorieën-tabel

 • De Categorieën-tabel aanpassen aan de eigen wensen/behoeften

Transacties-tabel

 • Hier worden de transacties ingevoerd met het bedrag van de inkomsten of uitgaven.
 • De inkomsten- of uitgaven-categorie moet ook aangegeven worden.
 • Het programma berekent de saldo-kolom

Categoriekaart

 • Met behulp van de volgende sneltoetsen: Alt + dubbele klik op het categorienummer, verkrijgt u de categoriekaart
 • Alle transacties worden in detail opgesomd
 • De bedragen voor inkomsten en uitgaven en het gecumuleerde saldo worden hier getoond

De boekhouding opnieuw controleren

Als u denkt dat u misschien fouten heeft gemaakt of er zijn foute transacties ingevoerd, ga dan naar het menu"Rapporten", en selecteer het commando "Boekhouding opnieuw controleren" (Shift+F9).

Met dit commando:

 • worden de categorieën nagerekend;
 • worden de transacties gecontroleerd;
 • worden de totalen en saldi opnieuw berekend

Rapport

Compleet en gemakkelijk te lezen rapport dat u het volgende laat zien:
 • De beginsaldi
 • De algehele variaties
 • Het detail van alle inkomsten en uitgaven, onderverdeeld per inkomsten-/uitgaven-categorie
U kunt dit rapport verkrijgen door naar het menu "Rapporten" te gaan en het commando "Uitgebreide rekening" in te geven; het venster dat dan verschijnt, geeft u de mogelijkheid de opties, die uw rekening kan bevatten, aan te geven (bijvoorbeeld percentages, rekeningnummers, enz.)

 

Belangrijkste karakteristieken van het Speedbalance Kasboek:

 • Beheer van inkomsten en uitgaven van één rekening
 • Inkomsten- en uitgaven transacties kunnen naar wens ingevoerd worden
 • Compleet en gemakkelijk te lezen rapport
 • Met of zonder BTW beheer