You are here

Uitgebreid kasboek

Het gratis Uitgebreid Kasboek, snel en efficiënt in het gebruik, is ideaal voor de persoonlijke boekhouding, zzp-ers en verenigingen. Met de Inkomsten en Uitgaven kolommen als basis, kan het méér dan één rekening (kas, bank, giro, schulden, enz.) beheren - dit in tegenstelling tot het "gewone" Kasboek. 


Karakteristieken

 • Beheert de rekeningen die deel uitmaken van het vermogen (kas, bank, giro, klanten, enz.)
 • Beheert de inkomsten en de uitgaven (Categorieën-tabel)
 • Berekent en presenteert de rekening- en categorie-saldi ook in een tweede valuta (optie Uitgebreid kasboek met tweede valuta).
 • In het Uitgebreid kasboek met BTW, worden de BTW overzichten automatisch berekend en met enkele klikken afgedrukt.
 • Produceert jaar- en periodieke rapporten, met aanduiding van winst en verlies, en de toe- of afname van het vermogen. 

Hoe uw werk te organiseren

Om de financiële gang van zaken en de resultaten dagelijks onder controle te hebben, volg de eenvoudige, hieronder beschreven stappen:

 • Zorg ervoor alle benodigde boekhouddocumenten bij de hand te hebben (kassabonnen, rekeningen, creditnota's, bank- en giro-afschriften, enz.)
 • Organiseer deze documenten op volgorde van datum
 • Open een nieuw Uitgebreid Kasboek bestand van Speedbalance

Opstarten

 • Vanuit het menu "Bestand", het commando Nieuw activeren en het Uitgebreid kasboek selectioneren. Men kan kiezen tussen een Uitgebreid kasboek met of zonder BTW.
  Om het opstarten gemakkelijker te maken, adviseren wij één van de bestaande prototypes te openen en er de benodigde aanpassingen in te verwerken.

 • De eigen gegevens aanpassen in de Bestands- en boekhoudingseigenschappen (dit venster verschijnt automatisch wanneer er een nieuw bestand aangemaakt wordt, of kan steeds opnieuw opgeroepen worden door het Bestands- en boekhoudingseigenschappen commando te activeren van het menu Bestand)

 • Het bestand opslaan onder een nieuwe naam

Rekeningen-tabel

De Rekening tabel bevat de lijst met rekeningen met de bijpassende beschrijving en hun beginsaldo (als dat er is) en de rijen waar het programma de totalen kan berekenen (kolom "Groep")

 • Voer de openingssaldi in de Opening kolom. Denk eraan dat voor de Passiva rekeningen (bijv. leningen, enz.), het openingssaldo moet voorafgegaan worden door het minteken (-).
  Deze operatie gebeurt slecht één keer, nl. de eerste keer wanneer men het SpeedBalance Uitgebreid kasboek creëert. Daarna, elke keer wanneer het programma een nieuw jaar aanmaakt (menu Taken, nieuw jaar aanmaken) worden de up-to-date openingssaldi automatisch ingevoerd.

  • Het programma werkt de Inkomsten-/Uitgaven/Saldo-kolommen automatisch bij, gebaseerd op de ingevoerde transacties
  • Rekeningen en groepen kunnen toegevoegd/verwijderd worden
  • Door een dubbele klik op een rekeningnummer, laat het programma de relevante transactielijst zien.

  Categorieën-tabel

  De Categorieën-tabel bevat de lijst van de inkomsten- en uitgaven categorieën met de bijbehorende rijen waar de totalen berekend kunnen worden. De categorieën moeten geen openingssaldi hebben aan het begin van het jaar.

  • De Categorieën-tabel aanpassen aan de eigen wensen/behoeften

  • Categorieën kunnen op elk gewenst moment toegevoegd of verwijderd worden.
  • Door een dubbele klik op een categorie-nummer, laat het programma de relevante transactielijst zien.

  Transacties-tabel

  • Alle boekhoudtransacties worden ingevoerd in de Transacties-tabel

  • Het informatievenster onderaan het scherm toont de rekening- /categorie-saldi en bewegingen.

  Rekening-/categorie-kaart

  Met behulp van de volgende sneltoetsen: Alt + dubbele klik op een rekening- of een categorie-nummer, laat het programma alle transacties en saldi op de kaart zien.

  Rapport bij de afsluiting van het jaar

  Dit rapport toont:

  • De beginsaldi van de rekeningen
  • De eindsaldi van de rekeningen
  • Details van alle inkomsten en uitgaven, onderverdeeld per inkomsten-/uitgaven-categorie

  U kunt dit rapport verkrijgen door naar het menu Rapporten te gaan en het commando "Uitgebreide rekening" te selecteren. Het venster dat dan verschijnt, geeft u de mogelijkheid de verschillende opties, die uw rekening kan bevatten, aan te geven (bijvoorbeeld percentages, rekeningnummers, enz.)

   

  Belangrijkste karakteristieken van het Speedbalance Uitgebreid Kasboek:

  • Beheer van inkomsten en uitgaven van meerdere rekeningen
  • Rekeningen en Inkomsten- en uitgaven categorieën kunnen naar wens ingevoerd worden
  • Compleet en gemakkelijk te lezen rapport
  • Voor een complete boekhouding zelfs zonder boekhoudkundige kennis
  • Met of zonder BTW beheer