You are here

Transacties

Voorbeelden van Transacties

Kasverkopen

Debet: 1000 (Kas)
Credit: 4200 (Verkoopopbrengsten)
Bedrag: 120.00

 

Contant betaalde Kantoorbenodigdheden

Debet: 4090 (Kantoorbenodigdheden)
Credit: 1000 (Kas)
Bedrag: 75.00

 

Storting op bankrekening

Debet: 1020 (Bankrekening)
Credit: 1000 (Kas)
Bedrag: 250.00

 

Betalen van rekeningen d.m.v. bankoverschrijving

Credit: 1020 (Bankrekening)
Debet: 3070 ((Algemene kosten)
Debet: 470 (Algemene kosten)
Bedrag: 300.00 (onderverdeeld in verschillende rijen)

 

Incasseren klantenfactuur op bankrekening

Debet: 1020 (Bankrekening)
Credit: 1100 (Opbrengst verkopen)
Bedrag: 300.00

 

Aankopen op rekening

Debet: 1500 (Hardware / software)
Credit: 2100 (Leveranciers)
Bedrag: 750.00

 

Verkopen met factuur

Debet: 1100 (Klanten)
Credit: 4200 (Verkoopopbrengsten)
Bedrag: 300.00

 

Opgelet: bij het invoeren van de transacties kan men, inplaats van het rekeningnummer, ook een tekst invoeren. De Smart fill functie presenteert u de lijst met alle rekeningen die de ingevoerde tekst bevatten.