You are here

BTW Beheer

Wanneer u een type boekhouding kiest, moet u beslissen of deze al of niet de BTW zal bevatten. Het programma splitst en berekent de BTW automatisch. De parameters voor de BTW (percentages, enz.) kunnen naar wens gedefiniëerd worden in de tabel BTW codes.

 • Berekening van de BTW direct in de transacties
 • Netto of bruto BTW splitsing en transacties
 • Berekening van het belastbaar inkomen
 • Berekening van het bedrag dat in de rekeningen ingevoerd moet worden
 • Ook invoeren van gedeeltelijk aftrekbare BTW bedragen
 • Registreren van BTW bedragen in de gedefiniëerde rekening
 • Samenvatting van alle operaties die aan de BTW onderworpen zijn, verdeeld in en samengevoegd als verschillende groepen
Om de BTW te kunnen beheren met Banana, moet men als volgt beginnen

 • Kies het type boekhouding "met BTW"
 • Kies één van de gepredifiniëerde rekeningsschema's uit de lijst van modellen/voorbeelden
 • Indien niet aanwezig, voer de BTW rekeningen in in de Rekeningen-tabel
 • Voer de huidige BTW tarieven in in de tabel "BTW-codes" en voer er de Automatische BTW rekening in (die reeds aanwezig moet zijn in het Rekeningschema in de Rekeningen-tabel).

BTW rekeningen in de Rekeningen-tabel

Om te kunnen berekenen wat er aan de Staat verschuldigd is, is het nodig de volgende rekeningen in het rekeningschema (Rekeningen-tabel) op te nemen:

1. De Automatisch berekende BTW rekening – wordt gebruikt door het programma om automatisch de BTW bedragen te registreren:

in Debet de BTW bedragen met betrekking tot de aankopen (verhaalbare BTW),

in Credit de BTW bedragen met betrekking tot de verkopen (verschuldigde BTW)

2. De rekening BTW dienst – wordt alleen gebruikt voor het storten en afsluiten van het saldo van de Automatische berekende BTW rekening aan het einde van de periode. De afsluiting vindt plaats door het betalen van de verschuldigde BTW aan de Staat, of door het eventueel ontvangen van een BTW credit van de BTW-diensten.

in Debet het crediteuren saldo wordt gestort vanuit de Automatische BTW rekening (verschuldigde BTW)

in Credit het debiteuren saldo wordt gestort vanuit de Automatische BTW rekening (verhaalbare BTW)

De tabel BTW codes

De tabel BTW codes maakt het mogelijk dat de BTW automatisch afgesplitst wordt, overeenkomstig de verschillende percentages, en gecrediteerd/gedebiteerd wordt op de toepasselijke rekeningen

Maximale flexibiliteit en aanpassing aan de in voege zijnde regels zijn gegarandeerd:

 • Verschuldigde of verhaalbare BTW
 • Transactie bedrag geregistreerd als netto, bruto of BTW bedrag als 100% (BTW betaald aan de douane)
 • Naar wens te definiëren toepasselijke BTW tarieven
 • Naar wens te definiëren rekening waarin de BTW geregistreerd moet worden
 • Speciale afronding voor iedere code
 • Te definiëren groepen en methode voor het berekenen van de totalen

Registeren van de BTW

Bij het invoeren van de transacties, is het nodig de BTW code in te voeren en het niet-aftrekbare percentage, als dat er is (het gedeelte dat niet geregistreerd wordt); het programma werkt automatisch de berekening, splitsing en registratie van het BTW bedrag af.

Omgekeerde transacties

Indien u een eerder gemaakte transactie ongedaan wenst te maken, dan moet de BTW code, voorafgegaan door het minteken (-), ingevoerd worden, zodat de eerder ingevoerde BTW ongedaan wordt gemaakt. Dit zorgt voor de aanpassing van het BTW bedrag.

Het BTW-Overzicht

U kunt naar wens kiezen uit de volgende mogelijkheden:

 • De periode
 • De totalen die u wenst te verkrijgen (naast de grotere totalen)
 • Een tabel met uw eigen groepen
 • Of een detail van iedere transactie afgebeeld moet worden


Het BTW-overzicht bevat alle gegevens en de totalen die nodig zijn om de BTW-aangifte in te vullen.

Gegevens in het BTW-overzicht kunnen ook overgedragen en bewerkt worden met gebruik van andere programma's (bijv. Excel, XSLT) en gepresenteerd worden in een formaat dat lijkt op de nationale BTW-aangiftes.