You are here

Een wachtwoord invoeren

De bestanden kunnen beschermd worden met een wachtwoord.

Om het wachtwoord in te voeren, selecteer het commando Bestand- en boekhoudingseigenschappen commando in het menu "Bestand"; voer het wachtwoord in in het Tabblad "Wachtwoord" en voer het voor de tweede maal in in de zone "Nieuw wachtwoord bevestigen". In dit tabblad kan de gebruiker een nieuw wachtwoord invoeren door het twee maal in te voeren om het te bevestigen.

Indien de gebruiker echter een reeds bestaand wachtwoord wenst te wijzigen moet het oude wachtwoord eerst ingevoerd worden voordat het nieuwe wachtwoord ingevoerd kan worden.