You are here

Het boekhoudbestand ophalen vanuit het back-up bestand

Indien om één of andere reden de gebruiker er niet in slaagt het boekhoudbestand te vinden, kan het bestand opgehaald worden vanuit de back-up- (veiligheids-) kopie die het programma sutomatisch aanmaakt.

Open de directory waarin het boekhoudbestand opgeslagen was. 

Open het bestand met de .bak extensie. Als u de file niet aantreft in de directory, moet u in de zone "Bestandstypen" onderaan het venster de optie "Alle bestanden (*.*)" selecteren.

Na het openen van het bestand, het bestand opslaan (opslaan als...)  

Meestal wordt dezelfde naam gebruikt als die van het verloren bestand.