You are here

Transacties in txt formaat importeren

Het import bestand moet bewerkt worden en de eerste rij in het bijzonder moet de namen van de velden in het Engels bevatten.


Date Doc Description AccountDebit AccountCredit Amount VatCode VatPercentNonDeductible

2008-01-03 Girorekening aan Kas 1000 1010 350.00
2008-01-05 Kantoorbenodigdheden 6500 1000 32.50 E76

De data moeten ingevoerd worden in het formaat "YYYY-MM-DD".
Het type bestand dat gebruikt moet worden is "Tekstbestand met kolomkoppen".