You are here

Export vanuit SpeedBalance

De gegevens en boekhoudverslagen kunnen geëxporteerd worden als:
 • Excel bestanden
  Om Excel spread sheets te creëren, vergelijkingen, budgetten, index berekeningen, analyse van de Balans, schema's die direkt verbonden zijn met de boekhoudwaarden.
 • HTML bestanden
  De gegevens en boekhoudverslagen zijn gemakkelijk toegankelijk met een Internet browser (Explorer, Mozilla, Opera).
  Dit formaat is volledig in ovreenstemming met de wettelijke vereisten in verband met het archiveren van boekhoudgegevens op lange termijn.
 • XML bestanden
  De standaar gebruikt voor het uitwisselen van gegevens. De boekhoudgegevens kunnen gemakkelijk gelezen worden en opnieuw gebruikt worden door andere programma's of met XSLT style sheets.

Hieronder wordt de procedure voor het exporteren van het bestand naar MS Excel getoond. De procedure voor het exporteren van het bestand naar Html en Xml is identiek.

 

Opties voor exporteren naar Excel

In het menu "Bestand", klik op het commando "Bestand naar MS Excel exporteren"


Selecteer de gegevens die opgenomen moeten worden

 

Elke boekhoudtabel is een ander tabblad in het Excelbestand

 

Gebruik van celnamen in plaats van referenties naar rijen/kolommencell names instead of row/column references:

 • De namen tonen de gewenste waarde zelfs wanneer een nieuwe rij of kolom ingevoerd wordt.
 • De namen zijn gemakkelijk te gebruiken en te begrijpen
 • "Rekening_1000_Saldo" staat voor het saldo van de Rekening 1000. "Rekening_1000_Beschrijving" staat voor de waarde van de cel die de beschrijving van de Rekening 1000 bevat.
 • De namen kunnen gebruikt worden in de formules
  "=Rekening_1000_Saldo" zal de waarde tonen van de cel die het saldo van de Rekening 1000 bevat; "=Rekening_1000_Saldo/1000" deelt het saldo van de Rekening 1000 door 1000
 • Er kunnen koppelingen gemaakt worden naar diverse bestanden door het gebruik van deze namen.
De koppeling naar een cel bestaat uit
 • De naam van het bestand
 • De naam van de tabel
 • de naam van de cel