You are here

Professionals en boekhoudkantoren

SpeedBalance leent zich uitstekend voor gebruik door boekhoudkantoren en professionals, eventueel in combinatie met (gedeeltelijk) zelf verwerken van mutaties door cliënten.

  • Gemakkelijke communicatie
  • Komt tegemoet aan de wens van cliënten om mee te werken
  • Eenvoudig te verzenden via de mail
  • Beschikbaar te stellen op een server

De eenvoudige opbouw van de transactietabel, het hart van het systeem, leent zich prima voor een goede communicatie tussen de professional en de cliënt die veelal weinig tot geen verstand van boekhouden heeft.

Het komt veel voor dat cliënten, mede om besparingen te realiseren, zelf een groot gedeelte van de mutaties wensen te verwerken. De controle en meer speciale boekingen worden dan overgelaten aan de professionals.

De eenvoudige wijze waarop SpeedBalance, middels welk mailprogramma dan ook, kan worden verzonden komt aan die wens tegemoet. Uitsluitend dient de afspraak te worden gemaakt dat tijdens de controle door de cliënt geen boekingen worden verricht; deze zouden immers na het terugzenden van de administratie niet aanwezig zijn in het mutatiebestand.

Dit probleem is te ondervangen door het programma op een server te installeren die zowel door de cliënt als de professional kan worden benaderd. In feite werken beide dan met hetzelfde mutatiebestand. Naast de situatie dat een boekhoudkantoor dikwijls zelf over een server beschikt, zijn hiervoor ook diverse externe serveroplossingen op het internet beschikbaar.